Tabliczki mocuje się do wi±zek kablowych przy
 pomocy opasek zaciskowych. Dzięki wielu 
otworom mocuj±cym można je przytwierdzić 
wzdłuż lub w poprzek wiązek.
mocowanie