Tabliczki identyfikacyjne s± wykonane z
poliamidu 6.6 - materiału odpornego na
większo¶ć substancji stosowanych w technice
 i w ¶rodowisku naturalnym. Poliamid 6.6 jest 
samogasn±cy.


Obrazek