Tabliczki identyfikacyjne wykorzystuje się
do oznakowania kabli, przewodów elektrycznych
i telekomunikacyjnych (przede wszystkim do kabli ziemnych).
Technologia identyfikacji kabli eliminuje utrudnienia w odbiorze
instalacji kablowych przez powołane do tego służby